כרמית תעשיות ממתקים בע"מ תשכור מבנה תעשייתי

כרמית תעשיות ממתקים בע"מ תשכור מבנה תעשייתי

כרמית תעשיות ממתקים בע"מ תשכור מבנה תעשייתי בשטח של 4,000 מ"ר באזור תעשייה ברקן למשך 5 שנים (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום