ישרס חברה להשקעות בע"מ השלימה את רכישת מתחם נווה אילן

ישרס חברה להשקעות בע"מ השלימה את רכישת מתחם נווה אילן

ישרס חברה להשקעות בע"מ השלימה את רכישת מתחם נווה אילן והקרקע הפנויה הסמוכה לה תמורת 155 מיליון ₪ (לדיווח החברה). 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום