ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ רכשה חברות של טמרס מלונות בע"מ הכוללים 480 חדרים

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ רכשה חברות של טמרס מלונות בע"מ הכוללים 480 חדרים

ישראל קנדה מלונאות בע"מ חברה של ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ רכשה חברות של טמרס מלונות בע"מ הכוללים 480 חדרים תמורת 155 מיליון ₪. שסך החדרים בבעלות הרוכשת לאחר העסקה הוא 1,330 ( לדיווח ישראל קנדה ).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום