ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ זכתה בקרקע של 10 דונם להקמת מגדלי תעסוקה, מגורים ומסחר בהיקף של 176 אלף מ"ר במתחם משולש הבורסה סמוך לנתיבי איילון ברמת גן

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ זכתה בקרקע של 10 דונם להקמת מגדלי תעסוקה, מגורים ומסחר בהיקף של 176 אלף מ"ר במתחם משולש הבורסה סמוך לנתיבי איילון ברמת גן

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ זכתה בקרקע של 10 דונם להקמת מגדלי תעסוקה, מגורים ומסחר בהיקף של 176 אלף מ"ר במתחם משולש הבורסה סמוך לנתיבי איילון ברמת גן תמורת 937 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום