ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ זכתה במכרז להקמת פרויקט מגורים ומסחר במתחם "שדה דב" בתל אביב

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ זכתה במכרז להקמת פרויקט מגורים ומסחר במתחם "שדה דב" בתל אביב

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ זכתה במכרז להקמת פרויקט מגורים ומסחר במתחם "שדה דב" בתל אביב תמורת 1.3 מיליארד ₪ (לדיווח החברה ).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום