ישראל קנדה ומנכ"ל פתאל בעבר יקימו רשת בתי מלון

ישראל קנדה ומנכ"ל פתאל בעבר יקימו רשת בתי מלון

ישראל קנדה ומנכ"ל פתאל בעבר יקימו רשת בתי מלון (כלכליסט).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום