חברת בת של סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ מכרה נכס בגרמניה

חברת בת של סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ מכרה נכס בגרמניה

חברת בת של סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ מכרה נכס בגרמניה תמורת 225 מיליון אירו (לדיווח החברה). 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום