חברות הענק גילו שיותר קשה להחזיר את העובדים למשרד מלשלוח אותם הביתה

חברות הענק גילו שיותר קשה להחזיר את העובדים למשרד מלשלוח אותם הביתה

חברות הענק גילו שיותר קשה להחזיר את העובדים למשרד מלשלוח אותם הביתה (Ynet).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום