חברה נכדה של ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ השלימה את רכישת בית יורוקום

חברה נכדה של ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ השלימה את רכישת בית יורוקום

חברה נכדה של ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ השלימה את רכישת בית יורוקום בשטח 2,056 מ"ר ברמת גן תמורת 66 מיליון ₪ ( לדיווח החברה ).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום