חברה אחות של איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון בע"מ מכרה מבנה בן 7 קומות

חברה אחות של איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון בע"מ מכרה מבנה בן 7 קומות

חברה אחות של איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון בע"מ מכרה מבנה בן 7 קומות בשטח של 5,500 מ"ר וחניון במרכז רמת גן, תמורת 63 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום