הראל ביטוח והכשרה ביטוח חברו ליהודה בראשי לרכישת מתחם משרדים בפריז

הראל ביטוח והכשרה ביטוח חברו ליהודה בראשי לרכישת מתחם משרדים בפריז

הראל ביטוח והכשרה ביטוח חברו ליהודה בראשי לרכישת מתחם משרדים בפריז ב-1.3 מיליארד שקל (גלובס).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום