היתר בנייה להקמת הבניין השלישי בקומפלקס O-TECH בכפר סבא

היתר בנייה להקמת הבניין השלישי בקומפלקס O-TECH בכפר סבא

 

היתר בנייה להקמת הבניין השלישי בקומפלקס O-TECH בכפר סבא (כלכליסט).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום