גינדי החזקות מנהלת מו"מ מתקדם למכירת חניון שרונה מרקט

גינדי החזקות מנהלת מו"מ מתקדם למכירת חניון שרונה מרקט

 

גינדי החזקות מנהלת מו"מ מתקדם למכירת חניון שרונה מרקט ( כלכליסט).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום