בשל הנגישות התחבורתית, הצלחה למכרז שטחי האחסנה במועצת יואב

בשל הנגישות התחבורתית, הצלחה למכרז שטחי האחסנה במועצת יואב

 בשל הנגישות התחבורתית, הצלחה למכרז שטחי האחסנה במועצת יואב (גלובס ).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום