ברכות לחברנו ינון שפרן הרוכש שטח מסחרי באור יהודה

ברכות לחברנו ינון שפרן הרוכש שטח מסחרי באור יהודה

ברכות לחברנו ינון שפרן הרוכש שטח מסחרי באור יהודה (גלובס).

 

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום