בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי. מכרה נכס מסחרי בעיר Neckarsulm בגרמניה

בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי. מכרה נכס מסחרי בעיר Neckarsulm בגרמניה

בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי. מכרה נכס מסחרי בעיר Neckarsulm בגרמניה תמורת 16.5 מיליון אירו (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום