בידאלגו תשכור מ מניבים שתי קומות במגדל משה אביב

בידאלגו תשכור מ מניבים שתי קומות במגדל משה אביב

חברת האד-טק בידאלגו תשכור מ מניבים שתי קומות במגדל משה אביב בכ-17.5 מיליון שקל (TheMarker).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום