ביג תרכוש את ישפרו מודיעין, ותמכור נכס אחר בעיר שבו היא שותפה עם מגה אור

ביג תרכוש את ישפרו מודיעין, ותמכור נכס אחר בעיר שבו היא שותפה עם מגה אור

ביג תרכוש את ישפרו מודיעין, ותמכור נכס אחר בעיר שבו היא שותפה עם מגה אור (כלכליסט).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום