ביג מרכזי קניות בע"מ רוכשת חברה סרבית

ביג מרכזי קניות בע"מ רוכשת חברה סרבית

 

ביג מרכזי קניות בע"מ רוכשת חברה סרבית המחזיקה במרכז קניות בבלגרד סרביה תמורת 32.5 מיליון אירו ( לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום