ביג מרכזי קניות בע"מ רוכשת את מלוא זכויותיה של ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ בנכסים בעיר מודיעין

ביג מרכזי קניות בע"מ רוכשת את מלוא זכויותיה של ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ בנכסים בעיר מודיעין

ביג מרכזי קניות בע"מ  רוכשת את מלוא זכויותיה של ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ  בנכסים בעיר מודיעין תמורת 425 מיליון ₪ (לדיווח ביג).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום