אשטרום נכסים בע"מ תרכוש מ הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו אקרו לנדסקייפ שותפות מוגבלות 22.5% מהזכויות לבנות 80 אלף מ"ר עיליים תעסוקה ומסחר במתחם ה 1000 בראשל"צ

אשטרום נכסים בע"מ תרכוש מ הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו אקרו לנדסקייפ שותפות מוגבלות 22.5% מהזכויות לבנות 80 אלף מ"ר עיליים תעסוקה ומסחר במתחם ה 1000 בראשל"צ

אשטרום נכסים בע"מ תרכוש מ הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו אקרו לנדסקייפ שותפות מוגבלות 22.5% מהזכויות לבנות 80 אלף מ"ר עיליים תעסוקה ומסחר במתחם ה 1000 בראשל"צ תמורת 128 מיליון ₪ (   לדיווח אשטרום).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום