ארנה סטאר גרופ בע"מ הגישה הצעה מחייבת לרכישת חלקה של הפניקס חברה לביטוח בע"מ במתחם הסטאר סנטר באשדוד

ארנה סטאר גרופ בע"מ הגישה הצעה מחייבת לרכישת חלקה של הפניקס חברה לביטוח בע"מ במתחם הסטאר סנטר באשדוד

ארנה סטאר גרופ בע"מ הגישה הצעה מחייבת לרכישת חלקה של הפניקס חברה לביטוח בע"מ במתחם הסטאר סנטר באשדוד תמורת 260 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום