אפריקה ישראל נכסים בע"מ ומליסרון בע"מ חתמו עם רמ"י על הסכם חכירה