אפי נכסים בע"מ רוכשת זכויות לרכישת מקרקעין לפיתוח משרדים, שטחי מסחר ובנייני מגורים להשכרה בוורשה בהיקף 105 אלפי מ"ר

אפי נכסים בע"מ רוכשת זכויות לרכישת מקרקעין לפיתוח משרדים, שטחי מסחר ובנייני מגורים להשכרה בוורשה בהיקף 105 אלפי מ"ר

אפי נכסים בע"מ רוכשת זכויות לרכישת מקרקעין לפיתוח משרדים, שטחי מסחר ובנייני מגורים להשכרה בוורשה בהיקף 105 אלפי מ"ר תמורת 90 מיליון אירו ( לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום