אפי נכסים בע"מ השלימה עסקה לרכישת 8 בנייני משרדים של 45 אלפי מ"ר וחניות וקרקע צמודה של 18 אלפי מ"ר לבניה בפארק נווה נאמן הוד השרון

אפי נכסים בע"מ השלימה עסקה לרכישת 8 בנייני משרדים של 45 אלפי מ"ר וחניות וקרקע צמודה של 18 אלפי מ"ר לבניה בפארק נווה נאמן הוד השרון

אפי נכסים בע"מ השלימה עסקה לרכישת 8 בנייני משרדים של 45 אלפי מ"ר וחניות וקרקע צמודה של 18 אלפי מ"ר לבניה בפארק נווה נאמן הוד השרון תמורת 354 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום