אספן מתרחבת בהולנד: רוכשת בניין משרדים

אספן מתרחבת בהולנד: רוכשת בניין משרדים

אספן מתרחבת בהולנד: רוכשת בניין משרדים לפי שווי של 104 מיליון שקל ( כלכליסט ).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום