אלקטרה נדל"ן בע"מ רכשה 692 יח' דיור באטלנטה, ג'ורג'יה, ארה"ב

אלקטרה נדל"ן בע"מ רכשה 692 יח' דיור באטלנטה, ג'ורג'יה, ארה"ב

 אלקטרה נדל"ן בע"מ רכשה 692 יח' דיור באטלנטה, ג'ורג'יה, ארה"ב תמורת 103.7 מיליון $ (לדיווח החברה(.

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום