אלקטרה נדל"ן בע"מ רכשה בית מלון 178 חדרים בוירג'יניה ארה"ב

אלקטרה נדל"ן בע"מ רכשה בית מלון 178 חדרים בוירג'יניה ארה"ב

אלקטרה נדל"ן בע"מ רכשה בית מלון 178 חדרים בוירג'יניה ארה"ב תמורת 47 מיליון $ (לדיווח החברה ).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום