אלקטרה נדל"ן בע"מ מכרה 358 יח' דיור בג'קסונוויל פלורידה ארה"ב

אלקטרה נדל"ן בע"מ מכרה 358 יח' דיור בג'קסונוויל פלורידה ארה"ב

 חברה של אלקטרה נדל"ן בע"מ מכרה 358 יח' דיור בג'קסונוויל פלורידה ארה"ב תמורת 53 מיליון $ (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום