אלקטרה נדל"ן בע"מ מכרה נכס מניב בשטוטגרט גרמניה

אלקטרה נדל"ן בע"מ מכרה נכס מניב בשטוטגרט גרמניה

אלקטרה נדל"ן בע"מ מכרה נכס מניב בשטוטגרט גרמניה תמורת 50 מיליון אירו (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום