אלקטרה נדל"ן בע"מ השלימה עסקה למכירת נכס מניב בגרמניה

אלקטרה נדל"ן בע"מ השלימה עסקה למכירת נכס מניב בגרמניה

אלקטרה נדל"ן בע"מ השלימה עסקה למכירת נכס מניב בגרמניה (  לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום