אלעד קנדה ריאלטי אינק. מנהלת מו"מ למכירת מניות החברה

אלעד קנדה ריאלטי אינק. מנהלת מו"מ למכירת מניות החברה

אלעד קנדה ריאלטי אינק. מנהלת מו"מ למכירת מניות החברה, כולן או מקצתןתמורת 400 עד 500 מיליון דולר קנדי (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום