אלמוגים החזקות בע"מ ו ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ רכשו 12.4 דונם ברח' הרצל ת"א מבנק דיסקונט לישראל בע"מ

אלמוגים החזקות בע"מ ו ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ רכשו 12.4 דונם ברח' הרצל ת"א מבנק דיסקונט לישראל בע"מ

אלמוגים החזקות בע"מ ו ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ רכשו 12.4 דונם ברח' הרצל ת"א מבנק דיסקונט לישראל בע"מ תמורת 685 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום