איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ השלימה את רכישת שלושה בניינים בפורטוגל

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ השלימה את רכישת שלושה בניינים בפורטוגל

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ השלימה את רכישת שלושה בנייני שירותים ומסחר בעיר פורטו שבפורטוגל (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום