איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ השלימה התקשרויות עם ישרוטל בע"מ של עסקת מלון באילת

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ השלימה התקשרויות עם ישרוטל בע"מ של עסקת מלון באילת

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ השלימה התקשרויות עם ישרוטל בע"מ של עסקת מלון באילת (לדיווח איסתא).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום