איילון רוכשת 20% ממרכז רפואי פרטי בתל אביב

איילון רוכשת 20% ממרכז רפואי פרטי בתל אביב

איילון רוכשת 20% ממרכז רפואי פרטי בתל אביב ב-8 מיליון שקל ( גלובס ). 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום