איילון מכרו את הבניין, ובית החייל ברמת גן ישנה כתובת

איילון מכרו את הבניין, ובית החייל ברמת גן ישנה כתובת

איילון מכרו את הבניין, ובית החייל ברמת גן ישנה כתובת (גלובס).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום