איילון אחזקות בע"מ רכשה את "בית הגרניט" בפתח תיקוה

איילון אחזקות בע"מ רכשה את "בית הגרניט" בפתח תיקוה

איילון אחזקות בע"מ רכשה את "בית הגרניט" בפתח תיקוה (שטח עילי של 3,050 מ"ר) תמורת 51.5 מיליון ₪ ( לדיווח החברה ).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום